hitsEr du en av dem som gjerne vil gjøre en god jobb? Som ønsker å vite det hvis det du gjør, ikke virker som det skal? Da er du selvfølgelig også en av dem som alltid gir andre tilbakemeldinger. Og vet du hva, da er du en super kollega.

 

Å gjøre teori til praksis kommer ikke nødvendigvis av seg selv

Min første jobb som pedagog var på en småbarnsavdeling. Jeg var ny, ivrig og uerfaren. Jeg er som person urolig, og en som lett springer opp for å ordne ting. Fordi dette er en del av min personlighet tok jeg denne egenskapen med meg inn i jobben.

Det å være en nærværende voksen var viktig for meg. Allikevel så jeg ikke at min adferd skapte akkurat det motsatte. Jeg klarte ikke å se meg selv og den uro jeg skapte. Teori og praksis hang ikke sammen.

 

Å gjør andre gode

Heldigvis hadde jeg noen fantastiske kollegaer, som ikke var redde for å gi tilbakemeldinger. Jeg fikk hurtig tilbakemeldinger på hvordan mitt ”ordne-gen” påvirket barnegruppen. Da jeg ble gjort oppmerksom på det, var det lett å se. Jeg gjorde hva jeg kunne for å være rolig tilstede. Men å endre vaner er ikke lett, så innimellom glemte jeg meg og spratt opp for å ordne ett eller annet. Da ble jeg stoppet av mine gode kollegaer. Etterhvert var et blikk nok til å stoppe meg. De fortsatte å hjelpe meg til det var blitt innarbeidet hos meg. Dette er jeg dem evig takknemlig for.

 

Sladder eller hjelp

Dette kunne det fort blitt sladring av. Jeg kunne hurtig blitt den nye som skapte irritasjon. Som gjorde barna urolige og ga de andre ekstra arbeid. Som aldri var der jeg burde være. Som var mer opptatt av å hente og ordne ting, enn å være nærværende sammen med barna. Jeg kunne lett blitt en de andre snakket om.

Når det skapes en kultur hvor sladder er mer vanlig enn tilbakemeldinger, så har de som gjør rare eller feile ting ikke en sjanse. For hvordan skal man kunne endre noe eller bli bedre, hvis man ikke vet at det man gjør er et problem?

Noen steder er det sånn kulturen er. Det kan være vanskelig å endre på dette, men det er ikke umulig. Det som er utfordringen når kulturer skal endres, er at en må ta ansvar og begynne. Ofte venter alle på at de andre skal ta det første skritt. Da kommer man til å vente lenge. Det er nemlig DU som må ta det første skrittet.

 

Tips når du skal gi tilbakemelding

  • Forbered den du skal gi tilbakemeldingen ved å si – ”Jeg har en tilbakemelding jeg gjerne vil gi deg, men jeg synes det er litt vanskelig. Håper du vil ta det i beste mening ”.
  • Når du har sagt det du skal si, så be den andre om å fortelle deg hva han har hørt deg si. Så er du sikker på at du ikke er blitt misforstått. Gjenta budskapet på en ny måte hvis den andre har hørt noe annet enn det du prøvde å si.

 

Lykke til med å hjelpe andre til å bli gode