Rinda Enoksen – Styrer i Brønnøy barnehage

«Det var utrolig lærerikt å være med på prosjektet med deg som veileder. Du stilte spørsmål, fikk meg til å tenke/reflektere annerledes, og lærte bort nyttige verktøy og metoder jeg trenger i jobben min. Jeg er blitt mer trygg på lederrollen og det å veilede personalet. Sett enda mer viktigheten av å ha barnet i fokus og tenke barnets beste, alltid ta barna med og prate med dem. Tiltaksplaner er blitt en del av hverdagen og er et veldig bra verktøy som fungerer. Og ikke minst har jeg lært og erfart viktigheten og nyttigheten med å bruke lovverket mer aktivt. Rammeplanen er fremme hver dag og godt brukt.»

Solveig Fjelldalselv – Styrer i Klokkargården barnehage, Brønnøy kommune.

For meg var det å få lov til å jobbe med deg var en lærerik prosess, jeg fikk mer fokus over på barna og deres perspektiv, hvordan ta dem og deres meninger med inn i både planlegging og evaluering. Istedenfor å tenke hva mener jeg? Så tenker jeg nå; Hva sier rammeplanen.
Sist men ikke minst hvordan være forebyggende, se løsninger og ikke problemer. Vi lager nå tiltaksplaner med en gang – evaluerer dem og ser der; hva blir veien videre. Jeg føler at jeg har blitt tryggere på meg selv og de valg jeg nå tar. Så Heidi fortsett med den gode jobben du gjør så håper jeg at flere velger å jobbe mot et veldig viktig tema; Være tilstede for barna.

Susanne Johansen – Styrer i Grønnåsen barnehage, Bodø

Veiledningen har gitt en trygghet i å stå i egne valg. I situasjoner hvor jeg har følt meg usikker, og hvor man lett kunne endret retningen når noe tar tid, har veiledningen vært med på å gi tryggheten til å stå i det. Den har utviklet meg til å lede i tråd med den jeg er. Jeg har selv kommet fram til de valgene jeg har tatt. Jeg har gjort erfaringer med at enkelte prosesser må ta tid, det er forutsetningen for å komme videre. Du ”modnes” mens du står i det. Jeg har kjent på det å ikke være enig. Og kommet fram til det gjennom veiledningen. Det har gjort meg enda tryggere på det å stole på meg selv.

Mariann Skålvold – Styrer i Barnas Hus/Regnbuen, Bodø.

Du er god til å veilede og sette refleksjoner i gang, i tillegg er du kjempe god til å «dra ting» ned til et håndgripelig nivå slik at det blir greit å bare ta fatt selv.

Grethe Aagnes – Styrer i Lille Frøbel barnehage avd. Saltvern, Bodø

Gjennom veiledningen med Heidi og gruppen har jeg lært meg å se andres perspektiver på en helt annen måte. Jeg har fått erfare hvordan det kjennes å bli pushet til å stille de vanskelige spørsmålene, samtidig som jeg har blitt utfordret til å lytte på en annen måte. Heidi har en egen evne til å by på seg selv i veiledningen, og dette har bidratt til at jeg stoler mer på at de valgene jeg gjør og de avgjørelser jeg tar, er riktige. Veiledningen har for meg vært veldig betydningsfull, og jeg bruker de erfaringene jeg har fått, i den veiledningen jeg selv gir i jobben min som styrer.

Rita Henriksen – Styrer i Jentoftsletta barnehage, Bodø

Gjennom veiledning har jeg blitt flinkere til å reflekter, lytte og definere hva jeg skal jobbe med. Det å lytte til hva de andre har med seg av problemstillinger, den veiledningen de har fått og få veiledning på egen problemstilling har gitt meg gode verktøy som jeg kan bruke i min jobb som leder. Heidi byr på seg selv og er god på komme til kjernen av problemstillingen og skape refleksjon rundt egen praksis, noe som gjør veiledningen effektiv og lærerik. Anbefales!

Hilde Konradsen – Teamleder Støperiet, Kværnerdalen barnehage enhet.  

På Team Støperiet i Kværnerdalen barnehage er vi gang med en satsning på foreldresamarbeidet. Gjennom kurs og veiledning arbeider pedagogene med å bli mer målrettet i sitt foreldrearbeid. Heidi ble valgt ut til å være veileder hos oss.

Heidi kan både ivaretagende og utfordre deltakerne. Hun setter refleksjon i gang med utgangspunkt i hverdagspraksis. Hun jobber med enkle og brukbare verktøy som gir umiddelbare resultater. Arbeidet blir konkret

og enkelt og det tas i bruk umiddelbart, med andre ord – en metode som fungerer. Trenger du veiledning, er opptatt av faglig utvikling og kvalitet er Heidi et funn. Jeg anbefaler henne på det varmeste.