Veiledning sammen med andre?

En av de første aha opplevelsene ledere får når de begynner i en veiledningsgruppe er at de ikke er alene med det de strever med. De oppdager at stort sett alle saker de jobber med gjenkjennes av de andre i gruppen og motsatt. Dette er en lettelse for alle. Å høre at andre står i de samme problemstillingene styrker troen på en selv. Det er ikke meg det er noe galt med, dette er noe alle ledere møter og må jobbe med.

Alle har bruk for tilbakemeldinger

Å bestemme seg for å få veiledning sammen med andre kan være en overvinnelse. Usikkerheten omkring det å dele sine daglige utfordringer med fremmede stopper mange i å søke hjelp når de står i vanskeligheter. Spørsmål som, kan jeg fortelle om vanskelig personal saker når fremmede lytter? Fungerer taushetsplikten? Denne saken er en filleting de andre vil tro jeg er totalt udugelig hvis jeg forteller at jeg strever med dette.

Det er bare en leder på hver arbeidsplass. Det betyr at den mulighet dine ansatte har for å dele sine utfordringer med andre har ikke du som leder. Du må gå et annet sted. I en veiledningsgruppe får du, det dine medarbeidere får på arbeidsplassen.

 Å selv tørre det man ber andre om

Det er den enkleste sak av verden å ønske seg åpenhet – fra andre. Det er en helt annen sak å praktisere det selv”. Fra boken Raushetens tid av Kathrine Aspaas.

Dette sitatet sier hvorfor ledere bør våge å dele sine egne utfordringer med andre ledere. Du kan ikke be dine ansatte om noe du ikke selv tør prøve. Når du som leder vurderer om du vil dele sine utfordringer med andre, så kjenner du på akkurat denne samme følelsen som dine medarbeidere kjenner når de blir utfordret av deg.

I veiledning får du tilbakemeldinger på dine utfordringer, din leder stil og derved på din praksis. Det er klokt å selv våge før man ber andre om å gjøre det. Når du våger så utvikler du deg. Å utvikle seg som menneske og leder er to sider av samme sak.

Albert Einstein sa, ”De som aldri har gjort en feil, har aldri prøvd noe nytt”.

Å møte andre på en ny måte

Hva forstår vi egentlig ved personlig utvikling? Her er to definisjoner. ”Personlig utvikling innebærer positive endringer hos seg selv, innen kunnskap, selvtillit, motivasjon og andre egenskaper som ledelse og sosial interaksjon”. ”Forandring eller endring”.

Når du som leder bringer din praksis inn i veiledningsrommet så har du erkjent at du kan gjøre en enda bedre jobb hvis du får tilbakemeldinger fra andre. Da ønsker du å lærer noe nytt om deg selv. Om hva som er din andel av de utfordringer du står i. Ingen sak har bare en side. Men det kan være vanskelig å se sin egen andel når ting er gått seg fast.

Det vil du få hjelp til å få øye på i veiledning, og det vil være med til å gi deg nye handlemuligheter. Nye strategier som vil hjelpe deg til å møte motparten på en ny måte. Ofte med et annerledes og positivt resultat til følge.

Husk at ingen av oss er perfekte. Vi lærer hele livet og vi lærer mest sammen med andre.