Etter mange år som leder har jeg nå tatt springet fra fast jobb til eget firma. Her jobber jeg med veiledning, kurs og foredrag for ansatte i barnehage. Jeg er særlig opptatt av ledelse og vil gjerne være med til å sette fokus på den faglige ledelsen i barnehagen. Dette fordi jeg vet hvor lett hverdag fylles med administrative og praktiske gjøremål. Det er synd, og konsekvensen er at det brukes minst tid på det aller viktigste – nemlig å utvikle barnehagen faglig.

Jeg er utdannet barnehagelærer og har arbeidet med barnehage i 25 år. Jeg har en 3 åring videre utdanning som familierådgiver fra Kempler Instituttet og en 1 årig veilederutdanning fra den Sosiale højskole i Købenavn. Jeg har arbeidet som pedagogisk leder, styrer, områdeleder og barnehagesjef.