Hvorfor ditt og hvorfor datt? Hvis du er heldig med din nye kollega så spør hun sånn dagen lang. Ta godt imot det,  og husk at dette er en uvurderlig mulighet både til å se din egen praksis med nye øyne og til å lære nytt.

Så er det nye barnehageåret i gang. Innkjøring av nye barn og møter med nye foreldre går slag i slag. Ja, august er en spesiell og travel måned for barnehagefolk. Det meste handler om de nye barna. Sånn er det og sånn skal det være for det er jo dem vi er der for.

Men, det skjer også noe annet i august. Det er den måneden hvor mange får nye kollegaer. Det betyr to ting. Du skal ta avskjed med gode gamle kollegaer som skal videre og det kan være trist. Men, du skal også ta imot nye kollegaer, bli kjent med dem og finne ut hvordan dere skal jobbe sammen.

 

 Friske øyne

Det er en spesiell mulighet ved å få nye kollegaer. Nye øyne ser ting på en måte som du ikke lenger gjør. De har ikke vennet seg til de vaner og rutiner du tar som en selvfølge. De ser alt på en klarere måte og vil derfor lure på – hvorfor gjør du det? Og hvorfor akkurat sånn? Deres undring og spørsmål kan bringe utvikling og forbedringer. Ta imot det som en gave, som en mulighet til læring.

 

 Rare spørsmål

Vær glad for at din nye kollega er nysgjerrig og stiller mange spørsmål. Ja, oppfordre henne til å gjøre det. Fortell henne at ingen spørsmål eller observasjoner er for små eller dumme. Be henne være kritisk og stille så mange rare spørsmål som mulig. La henne vite at det i alle spørsmål er utviklings og forbedrings potensiale. Og at det er velkomment.

 

 Ingen er perfekte

Ikke gå i forsvar og ikke vær redd for at hun skal oppdage feil eller mangler. Vær glad om hun gjør det. For hvis hun oppdager ting, som kan gjøres på en bedre måte så er vel ingenting bedre enn det. Ingen er perfekte, alle kan bli dyktigere og alle har mye å lære. Nye kollegaer gir deg nettopp muligheten til å lære noe nytt.

 
 Si JA

Når hun kommer med spørsmål og forslag til nye måter å jobbe på, så tenk deg om før du svarer. Si JA la oss prøve det. Bli enige om et område hun påpekt og gjør noe med det. Hvis du kjenner motstand, så husk at sånn er det med utvikling. De færreste av oss endrer vaner frivillig. Det skal nesten alltid et trykk utefra til å sette oss i gang. Din nye kollega kan være en sånn drahjelp. Lykke til