Skap varig endring av praksis

Det er mye fokus på det faglige innholdet i barnehagen. Forskning viser at styrer i dag bruker mye av sin tid på administrative oppgaver. Dette er et dilemma i forhold til barnehagelovens krav til styrer som faglig leder av barnehagen. Nå har vi fått ny rammeplan, den stiller særlige tydelige krav til styrer og pedagogiske ledere. Nytt lovverk krever at vi ser på vår praksis, og spør oss selv hvilken betydning har dette for den praksis vi har i dag? Er det noe vi må endre? Gjøre annerledes?

Jeg kan hjelpe dere med dette arbeidet. Jeg arbeider prosessorientert, noe som vil si at jeg ikke kommer med et ferdig opplegg, men at jeg sammen med dere finner startsted og vei videre. Sånn at innholdet i prosjektet tar utgangspunkt i akkurat din barnehages ståsted. Prosjektene utarbeides og planlegges altså alltid sammen med barnehagen. Jeg arbeider både med styrer alene eller med hele lederteamet sammen.

Prosjektets mål er å bidra til å forsterke styrer og barnehagens lederteam i deres arbeid med å skape varig endring av barnehages pedagogiske praksis.