hitsSå er det tid for formiddagsmat. Du er i gang på kjøkkenet, du tar frem det som skal brukes, du skjærer brød, du dekker bord. Ved bordet fortsetter du med å helle opp melk, hente det som mangler og smøre brødskivene til de miste. Gjør du dette av praktiske eller pedagogiske grunner? Er du husmor eller pedagog?

Lovverket taper

Barnehagelovens § 2 innledes med ”barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet”. Alle som jobber i barnehagen vet at det er lovverket som bestemmer innholdet i barnehagen. Altså hva vi skal jobbe med. Allikevel ser ut til at lovverket ofte taper. Konsekvensen av dette er at hverdagen i for stor grad styres av praktiske hensyn i stedet for pedagogiske valg. Vi skylder på dårlig tid, mange møter og dårlig bemanning.

 

Dårlig tid

Vi har den bemanningen vi har og vi må selvsagt jobbe for å sette fokus på at dette har betydning for kvaliteten i barnehagen. Men, mens vi venter på bedre bemanning er det da ikke en ide å la barna medvirke der de kan? I stedet for å servisere dem? Hvorfor innretter vi oss ikke på den bemanning vi har mens vi venter? Det er som å la være å sette inn tiltak omkring et barn som har det vanskelig, fordi man venter på utredning/spesialpedagog. Det er det vel ingen som gjør.

 

Måltidet som pedagogisk aktivitet

Barn lærer ved å gjenta ting gang på gang på gang. De prøver, feiler og prøver igjen. Helt til de kan det. Det gjelder ikke bare når det handler om å telle eller skrive sitt eget navn. Det gjelder i alle hverdagsaktiviteter. Om vi setter av tid nok og om alle barn inndras er måltidet en pedagogisk aktivitet som dekker alle fagområdene. Det handler jo ikke bare om å få mat i magen. Det handler om å bestemme hva som skal lages, hva som skal handles, om å lage maten, om å smake på nye ting, om å lære å dekke bordet, om å feie og rydde opp etter måltidet. Ja, måltidet har et enormt potensiale som læringsarena og dermed pedagogisk aktivitet.

 

Gjenoppdag måltidet

Dette er en oppfordring til å ta måltidet tilbake og gjøre det til den fantastiske pedagogiske aktivitet det kan være. Ta bort andre planlagte aktiviteter denne uka, og fyll den læring som skal skje inn i måltidet. Begynn tidlig, bruk den tid som trenges, nyt maten og roen sammen med barna. Og send husmora hjem !

Klikk her og få 3 tips om den gode foreldresamtalen