Husker du første dagen i ny jobb? Hvor spent du var og ikke minst hvor sliten du var da du gikk hjem. Alle de nye barn og voksne du skulle bli kjent med, forholde deg til. Alle nye vaner, regler og måter som var annerledes enn der du kom fra. Ingenting var kjent.

De neste ukene skal du ute ta imot mange nye små og store barn. De store har som regel barnehageerfaring og vet hva som venter dem. Allikevel er det ikke lett å begynne i ny barnehage. Nye vennskap skal etableres, samtidig med at gamle venner savnes. Selv om de har prøvd det før er de nye i denne barnehagen.

De aller minste

For de minste er det enda større. De er små og livet hjemme hos mor og far har gitt dem de inntrykk rikelig med inntrykk så langt. De er blitt introdusert til verden sånn litt etter litt. Men nå er det alvor. I barnehagen blir de overstrømmet av inntrykk fra første øyeblikk. Mange barn, fremmede voksne, ingen mor og far. Dette er stort for dem. Stort, overveldende og til og med litt farlig.

Derfor vil jeg at du skal hente frem din egen opplevelse av første dag i ny jobb. For den inneholder viktig informasjon som du kan bruke når du tar imot nye barn. Bruk din egen erfaring til å sette deg i barnas sted. Du vet jo selv hvor mye lettere ting er når noen forstår hvordan vi har det.

Circle of security

Bruk prinsippene i ”Circle of security” når du tar imot nye barn. Det vil hjelpe barna og det vil gi deg et redskap som minner deg på det du allerede vet. Prinsippet et enkelt. Du er den trygge hånd barnet beveger seg ut fra. Barnet bestemmer tempoet, du er tett på, like bak barnet og bekrefter, trøster og anerkjenner mens barnet forsiktig forsøker å bevege seg ut i den nye verden.

circle of security - første dag i ny jobb

Les også om – Ettåringer i barnehagen

Lykke til