Marit Bjørgen og Therese Johaug er ikke blitt gode på ski fordi de har lest teori om skigåing. De er blitt gode fordi de har trent hver dag, i årevis. På tross av dette, er det stadig mange ting vi tror vi er født til å kunne. For eksempel det å lede sårbare samtaler. Her blir de fleste kastet ut i det, helt uten trening.

 

Unødige nederlag

Gjennom utdanning får vi teoretisk kunnskap både om relasjoner og kommunikasjon. Dette er viktig viten når man jobber med mennesker og skal gjennomføre sårbare samtaler. Det vi ikke får, er muligheten til er å øve oss på disse teoriene i praksis. Teori uten praktisk trening er nærmest meningsløst i dette tilfellet. Og det resulterer i at alt for mange fagpersoner opplever nederlag når de kommer ut i praksis. De er uforberedte på det de møter og opplever at sårbare samtaler kjører av sporet. Ikke fordi du som fagperson er vanskelig eller uvillig, men simpelthen fordi dette krever trening.

 

Ski på beina

Fra teori til praksis

Gjennom trening kan du lære deg å håndtere den fortvilelse, motstand, det forsvar og sinne du kan møte. Når du øver deg vil du erfare at følelser som oppstår underveis i samtalen nesten alltid er et utrykk for avmakt hos den du snakker med og ikke for uvilje. Dette er med på å gi deg en grunnleggende romslighet og forståelse for at motstand ikke handler om deg personlig, men om den fortvilelse som for eksempel foreldre føler når de hører at deres barn ikke trives. Ved å trene vil du lettere unngå å gå i forsvar. Noe som igjen gjør det mye lettere å komme godt i havn med samtalen.

 

Så mange følelser å holde styr på

Mye frustrasjon og mange dårlige opplevelser kunne vært unngått om trening i samtale var en større del av utdanningen. Både barn, foreldre og fagpersoner ville fått glede av dette. Gode samtaler skaper tillit, gir lyst til samarbeid og derved mulighet for gode løsninger. Som igjen gir de barn det handler om både bedre muligheter for utvikling og trivsel.

 

Øvelse GJØR mester

Derfor burde det å trene på de sårbare samtalene være en selvsagt del av utdanningen for alle som jobber med mennesker. Det er ganske enkelt ikke rimelig, å forvente at dette bare er noe vi kan. Noe vi er født med. Vi er verken født med ski på beina eller som kommunikasjonseksperter. Begge deler krever øvelse – og det er mulig å trene på å lede sårbare samtaler.

 

Her får du 3 tips du kan bruke når du forbereder en sårbar samtale