Hun er styrer og har travle dager. Hun er lett å be, sier ja til det meste og utsetter gjerne sine egne oppgaver for å hjelp andre. Blir en time lenger og hjelper der det trengs. Kjenner du en sånn leder? Kanskje er det deg jeg snakker om?

Du som driver en god barnehage og sørger for at dine ansatte får veiledning og tilbakemelding på jobben de gjør. Du som planlegger gode møter sånn at dine ansatte kan bli inspirert til å gjøre en enda bedre jobb. Du som setter utvikling i gang og holder fast sånn at det som er avtalt blir implementert. Du gir og gir og gir. Alt sammen med det mål, at barna i barnehagen skal ha en god og trygg hverdag hos dere.

 

Hva har du bruk for?

Blir du blir litt sliten når du leser dette? Kjenner du at du mangler noe? Kunne du tenke deg å få bare litt av det du gir dine ansatte? Å ha et sted hvor det er deg det handler om. Hvor du blir inspirert og får energi. Å ha noen å tenke høyt sammen. Noen som forstår hvordan det kjennes å ta upopulære avgjørelser, men som minner deg på at de avgjørelsene du tar har en mening – for barna.

 

Et godt eksempel ?

Å lede andre er blant annet å gå foran med et godt eksempel. Det vet du og du forsøker å praktisere det. Det kan ses av teksten over. Eller kan det? Har du tenkt på om dette er det forbilde du ønsker å være. Har du tatt et aktivt valg eller har travle dager formet deg sånn litt etter litt?

 

Visste du at:
  • En landsomfattende medarbeiderundersøkelse i statlige virksomheter viser at hele 63 % av kvinnelige mellomledere ofte er stresset på grunn av arbeidssituasjonen.
  • At kvinner bekymrer seg generelt mer enn menn. At det er mangel på rollemodeller for kvinnelige mellomledere, det vil si rollemodeller av eget kjønn.
  • Menn er bedre til å distanserer seg, både på jobb og hjemme. Menn er flinkere til å «lufte ut» og legge problemer bak seg. Kvinnelige mellomledere er pliktoppfyllende, stiller høye krav til seg selv og har høy ansvarsbevissthet («flink pikesyndromet »). De har en streng logistikk fordi de tar mer ansvar enn mannlige kolleger hjemme. Dette henger sammen med at de ofte har dårlig samvittighet, og det fører til høyt stressnivå.
  • Kvinnelige mellomledere ikke er gode nok til å delegere. De sier for ofte ja, og har manglende evne til å sette grenser. Kvinnelige mellomledere vegrer seg for å ta kontroll, og mangler gjennomslagsevne. De er heller ikke flinke nok til å skille sak og person, og oppfatter lett misnøye og konflikter.

 

Gode råd

Hva ville du si til en kollega som jobbet sånn som jeg har beskrevet i denne teksten? Ville du sagt at dette er vilkårene så du må bare holde ut.  Eller ville du si at dette er ikke bra. At hun gir seg selv for dårlige arbeidsbetingelser, at hun må sørge for å få påfyll om hun skal klare å fortsette å gjøre en god jobb.

 

Bli den lederen DU ønsker å være

Ta deg tid og finn ut hva du har bruk for. Sørg for at du holder i denne jobben i mange år fremover. Og gjør det nå!!! For hvis du ikke passer på deg selv så er det ingen som gjør det. Husk at barna i barnehagen har bruk for deg!