Er du er en av de lederne som alltid sier ja til andre, og som derfor sitter i helger og på kvelder for å nå dine egne arbeidsoppgaver?

Når jeg veileder ledere er det noen temaer som dukker opp igjen og igjen. En av gjengangerne er tid til egne oppgaver. Mange ledere opplever at det er vanskelig å nå det de skal, fordi hver dag fylles med uforutsette oppgaver som bare må løses. De skyver egne oppgaver foran seg, og resultatet er at de ofte sitter i helger eller på kveldstid for å bli ferdige.

Det er en del ting som kjennetegner disse lederne.
– De er alltid tilgjengelige
– De lukker sjelden eller aldri døren inn til kontoret
– De har ikke fast kontortid
– De prioriterer ikke egne oppgaver
– De sier JA til det meste

 

Ditt ansvar
Hvis du kjenner deg igjen i dette bør du ta deg tid til å reflekterer over hva slags arbeidsvilkår du gir deg selv. Tenker du over at du har et valg? At dette er en belastning du i noen grad påfører deg selv? At du ubevist er med til å skape en kultur hvor det er vanskelig eller umulig å si nei?

 

Hvilken kultur ønsker du å skape?
Hvis dine ansatte jobbet på denne måten i forhold til barn, så ville du garantert reagert. Du ville sagt at det er læring i å vente, at det å ikke få svar på sekundet gjør at man selv tenker videre og kanskje klarer å løse utfordringen uten hjelp.

Hva er det som gjør at du ikke tror at dette også gjelder dine ansatte? Hvorfor tror du at de må ha øyeblikkelig behovstilfredstillelse? Og vet du rent faktisk om dette er et reelt behov, eller bare en kultur du selv har skapt ved å være alt for mye på tilbudssiden?

 

Kun hvis det brenner
Som leder må du også prioritere deg selv og dine oppgaver. Ingen vet hva du holder på med hvis dine egne arbeidsoppgaver er usynlige. Du bør ha en fast kontordag – for din egen skyld. En dag hvor ingen har lov til å forstyrre eller avbryte deg verken fysisk eller på telefon, med mindre det bryter ut brann!

 

Det var på tide!
Når jeg i etterkant har spurte ledere hvordan deres ansatte reagerte når de introduserte sin faste kontordag, så var svaret fra deres ansatte – selvfølgelig, det forstår vi godt eller til med – det var sannelig på tide!