Sykefravær er et hett tema som mange mener mye om. Barnehageansatte er noen av toppscorene på dette området. Gjennomsnittlig har en barnehageansatt 11 % fravær i løpet av et år. Det svarer til 26 dager. Men å stille det opp på denne måten, er både feil og urettferdig. For 80 % av de barnehageansatte er på jobb hver dag. Og av de 20 % er det ikke de alvorlig syke som er problemet. Det er korttidsfraværet som i aller størst grad går ut over kvaliteten i barnehagen.

En annen sannhet er, at uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet vil sykefraværet stige himmelhøyt ! Men det er jo allerede himmelhøyt!!! Hvis fast arbeid er medisin burde sykefraværet i Norge være minimalt for vi har nesten ingen arbeidsledighet. Men denne medisinen virker ikke og det må vi snart begynne å si høyt. Det må være lov til å si at noe har slått feil. Og at prisen for dette er høy for barnehagebarn.

Forskning viser at tilstedeværelse av faste voksne og kvalitet i barnehagen henger uløselig sammen. Allikevel har vi en kultur som praktiserer noe annet. En kultur som fastholder alle i arbeid uansett om de er stabile eller ikke.

En konsekvens av at for mange fastholdes i jobber de ikke fungerer i er at 10 – 20 % av de som er på jobb i barnehagen er vikarer. Vikarer som suser ut og inn. Vikar som gjør så godt de kan. Men som ikke kjenner barna, faget og som derfor ikke skaper den nødvendige kvalitet.

Og hva er konsekvensen av dette for barn? Svaret er enkelt. Det betyr at barn i barnehager med høyt fravær opplever en ustabil hverdag med mange nye voksne. For noen barn går dette greit. Men for små barn, for nye barn og for barn med særlige utfordringer er dette ikke bra. For de har bruk for få faste voksne, for en fast og kjent dagsrytme, og for å bli møtt på en særlig måte. Disse barna får for mange dårlige dager. Med den konsekvens, at de trives dårlig og kanskje ikke utvikler seg som de skal.

Derfor vi må slutte å snakke og begynne å handle ut fra det vi vet. Høyt sykefravær og annen ustabilitet blant voksne gir dårligere kvalitet og kan være skadelig for barn.

Det finnes ingen enkle løsninger på dette. Det vet jeg og jeg er redd for å bli misforstått når jeg tar opp dette teamet. Derfor må jeg understreke en gang til, at det ikke er min agenda å gi alvorlige syke dårlig samvittighet. Men at noe må gjøres for barnas skyld.

Derfor vil jeg ta dette temaet videre og komme tilbake til det i neste blogg.

 

For de som vil lese mere om emnet så fremla PBL (Private barnehagers landsforbund) en undersøkelse som peker på årsaker til det høye fraværet i barnehagen. Les hva denne undersøkelsen sier