Å skape endring av praksis er en fysisk reaksjon. Om jeg sier eller gjør noe annet enn jeg pleier overfor deg, så får jeg en ny reaksjon fra deg enn du pleier å gi. Å begynne med oss selv er det sterkeste redskap vi har om vil skape utvikling og endring. Det brukes bare ikke ofte nok. Vi er ofte mer opptatt av hva andre burde gjøre, enn hva vårt eget bidrag skal være.

Om du har en ansatt som irriterer deg, hva gjør du da? Tenker du – bare hun ikke gjorde ditt eller datt så ville alt være bra? Eller tenker du – hmmmm, hva er det jeg gjør som bidrar til at vi har en dårlig relasjon? Hva kan jeg gjøre annerledes for at vår relasjon skal bli bedre?

Det første er menneskelig. Det er uttrykk for frustrasjon over en situasjon eller relasjon som ikke fungerer. Vi vet det ikke hjelper, men allikevel er vår første spontane reaksjonen på ubehag, å legge skylden eller ansvaret på motparten. Men det er ingen løsning. Det er derimot rake veien inn i en enda dårligere relasjon.

Du kan ikke endre andre enn deg selv. Hvor mange ganger har du ikke hørt denne setningen? Og hvem kan være uenig? For det er jo helt logisk. Hva er det da som gjør at vi blir hengende fast i hva andre burde eller ikke burde gjøre?

Er det latskap? Er det avmakt? Er det usikkerhet? Jeg vet det ikke, men jeg vet at det er den største forhindring i forhold til å skape utvikling og endring i både relasjoner og organisasjoner.

Jeg gjør det selv også. Jeg detter stadig i – ”Hun burde da forstå” hullet selv. Men hva skal til for å komme opp fra hullet – komme videre – skape en stemning og et miljø som er sundt og i utvikling?

 

Det handler om å skape ringer i vannet.

Det er så enkelt og samtidig så vanskelig. Å ta det første skrittet. Å tørre være den første. Å holde ut å være den første, gang på gang på gang. Å vite at ting tar tid. At det er ikke nok å si det én gang. At det ikke er nok å avtale det på møter. At du som leder er den som må holde stø kurs, når gamle, vonde vaner skal vendes og ny praksis skapes.

Endring av praksis er umulig dersom du som leder fortsetter å gjøre det du alltid har gjort. Om du forventer noe av dine ansatte som du ikke selv tør bidra med, så kommer du aldri til å skape grunnleggende forandring. Det vil alltid være noen modige og ansvarlige omkring deg som tar tak hver for seg – men du får ikke hele flokken med om du ikke selv er den modigste og går foran med ny adferd.

Så bruk noen dager til å sjekke ut om du er havnet i – ”Hun burde da forstå” hullet i forhold til noen av dine ansatte. Bestem deg for å gjør noe nytt når du møter henne neste gang. Overrask henne på en god måte og se hva som skjer. Kanskje skaper du ringer i vannet.