CDKNGI9WgAIR8Vp.png-large (1)
Hva betyr dette bilde egentlig?

At vi bare ønsker endring i teorien, men ikke når det krever noe av oss selv? Det er lettere å ville endring enn å få det til. Endring av praksis betyr endring av vaner. Gode og dårlige, bevisste og ubevisste vaner.

Og vi er vanedyr. Hva skjer når en gruppe møtes for andre gang? Hvor setter deltakerne seg? Nemlig – på samme plass som sist! Vaner gir oss trygghet. Bare forestill deg at du skulle gjøre alt på en ny måte hver gang og hver dag. Da ville du raskt bli utslitt. Vaner er altså en bra ting som gjør livet lettere.

 

Motstand mot endring eller ?

Men inn i mellom må vi endre vaner. For å nå nye mål, for å gjøre jobben på en bedre måte eller fordi barnegruppen ikke er den samme som i fjor. Og så skjer det som frustrerer de fleste av oss. Vi har avtalt nye mål og allikevel skjer det ingenting. De gamle vanene sitter fast. De vinner over de nye mål vi har satt oss.

Her sier noen at det skyldes motstand mot forandring. Altså uvilje mot å gjøre ting på en ny måte. Jeg tror ikke det er sant. Jeg tror bare det handler om at vi sjusker med forarbeidet. Vi bruker mye tid på å sette oss mål. På å diskutere innhold og verdier. Det er bra, men det er ikke nok. 

 

Vær konkret

Om dere har satt dere et mål, men ikke lykkes med å endre praksis, er det lurt å ta et skritt tilbake. For da har dere sannsynligvis brukt for lite tid på det aller vanskeligste, nemlig det å beskrive hvilke nye handlinger som skal avløse de gamle. Og det er nødvendig å være veldig, veldig konkret for å lykkes. Sånn at alle vet hva de skal gjøre, også vikarer og nye ansatte.  

Om dere for eksempel tar dere selv i å kle på barna for at det skal gå raskere å få dem ut, selv om dere egentlig ønsker å la barna medvirke og kjenne mestring. Da er det sannsynligvis fordi dere har glemt å være konkrete nok på hvilke handlinger de voksne må gjennomføre for å sikre medvirkning og mestring.

Lengere nede på siden kan du klikke deg videre til en tiltaksplan. Den er enkel og kanskje synes du innholdet bare er selvfølgeligheter, men min erfaring er at det må være så detaljert for å sikre at alle vet presis hvilken ny praksis som skal erstatte den gamle.

 

Fra gammel praksis til medvirkning og mestring

Unknown-2 Unknown

Klikk her om du vil se et eksempel på en tiltaksplan.