Pinlige selvfølgeligheter?

Jeg husker en samtale jeg skulle ha med en medarbeider da jeg var ny som leder. Jeg hadde fått jobb i en barnehage hvor de fleste ansatte hadde vært der i mange år. Denne samtalen var ikke den vanskeligste jeg måtte gjennomføre som ny leder. Allikevel er det den jeg...

Sett fokus på ledelse

Hvem har rett og plikt til å gjøre noe med sykefraværet i virksomheten? Ingen er vel uenige i, at dette ansvaret ligger hos lederen. Hvorfor er det da så lite fokus på lederskap i forhold til sykefravær?   Det er et konstant fokus på å få ned sykefraværet, særlig...

Øv deg på å vær modig

Veiledning sammen med andre? En av de første aha opplevelsene ledere får når de begynner i en veiledningsgruppe er at de ikke er alene med det de strever med. De oppdager at stort sett alle saker de jobber med gjenkjennes av de andre i gruppen og motsatt. Dette er en...

Veiledning sammen med andre

  Du behøver ikke å vite presis hva du ønsker hjelp til når du søker veiledning. Mange er usikre på dette og leter etter store problemer for å ha en «god» sak. Min erfaring er at jo tidligere man tar tak i en sak og jo mindre den er, dess større sjanse er det for...