Sett fokus på ledelse

Hvem har rett og plikt til å gjøre noe med sykefraværet i virksomheten? Ingen er vel uenige i, at dette ansvaret ligger hos lederen. Hvorfor er det da så lite fokus på lederskap i forhold til sykefravær?   Det er et konstant fokus på å få ned sykefraværet, særlig...

Er det skadelig?

Sykefravær er et hett tema som mange mener mye om. Barnehageansatte er noen av toppscorene på dette området. Gjennomsnittlig har en barnehageansatt 11 % fravær i løpet av et år. Det svarer til 26 dager. Men å stille det opp på denne måten, er både feil og urettferdig....