Når du setter deg i andres sted

En mor kommer inn i barnehagen for å hente sin 2 årige datter. Jenta kommer løpende glad imot sin mor. Hun tar mor i hånden og trekker henne med bort til lekehjørnet, vil vise henne hva hun holder på med. De sitter sammen og leker litt mens mor snakker med pedagogene...