Er du leder eller administrator?

Husker du hvorfor du ble leder. Var det et valg eller ble det bare sånn? Noen blir ledere ved en tilfeldighet. De blir bedt om å søke jobben fordi de har vært lengst på arbeidsplassen, de er effektive, godt likt og gjør det andre ber dem om. Andre blir ledere fordi de...