Viste du at også små barn kan lide av angst og depresjon. Barn med psykiske lidelser blir ofte feiltolket. Dette resulterer i at de ikke får den hjelp de har behov for i tide. Vi som arbeider med barn vet for lite om barn og psykisk sykdom. Dette gjør at vi ikke blir den støtten disse barna har bruk for.
Å miste kontrollen

Mange forbinder nok angst med stille barn som ikke tør prøve noe nytt. Men angst opptrer i mange forkledninger og styrker. Hos noen utløser angsten en ukontrollert adferd. Når angsten tar dem opplever de akkurat som voksne at de mister kontrollen. Dette gjør at de reagerer voldsomt der andre barn ikke ville reagere i det hele tatt. De sparker og slår og kan komme til å skade både seg selv og andre.

Grensesetting og angst

Ofte forveksles angst hos barn med grenseløshet. Det er derfor lett å plassere barn med angst i kategorien ”de mangler grenser”. I forsøket på å oppdra disse barna forsterkes ofte deres angst. De kjenner angsten og reagerer med gråt og kaos og blir møtt med irettesettelser. Dette forsterker angsten i stedet for å dempe den. Barn med angst mangler ikke grenser og oppdragelse. De mangler forutsigbarhet og noen som forstår hva som skjer i dem når angsten kommer. Noen som kan sette ord på det uforståelige som foregår i dem.

Tidlig innsats

Dessverre er det noen ganger sånn at vi først blir oppmerksom på sånne problemer når barnets adferd går ut over andre. Når de blir voldsomme og slår og sparker. Når de blir vanskelige for oss andre å være sammen med. La oss bli bedre til å under oss over hva som utløser denne oppførsel hos barn. Sånn at de så tidlig som mulig får den rette hjelp. Muligheten for et godt liv henger sammen med å få rett hjelp. Det er mye fokus på psykiske lidelser for tiden, men ofte tenker vi kun på voksne i denne forbindelse. Men det kan også ramme barn.

Hva kan du som foreldre gjøre
  • Del din bekymring med andre som kjenner ditt barn ex pedagog i barnehagen
  • Ikke bruk vanlig irettesettelse når et ditt barn over tid reagerer voldsomt og uhensiktsmessig
  • Skap en fast rutine omkring ditt barnets hverdag og fravik den kun i nødsfall
  • Forbedret ditt barn i god tid før noe nytt skal skjea
  • Søk veiledning hos psykolog
Hva kan du som barnehageansatt gjøre
  • Involver foreldrene i din bekymring
  • Ikke bruk vanlig irettesettelse når et barn over tid reagerer voldsomt og uhensiktsmessig
  • Skap en fast rutine omkring barnet i hverdagen i barnehagen og fravik den kun i nødsfall
  • Sørg for at barnet i størst mulig grad skal forholde seg til to faste voksne mens det er i barnehagen
  • Søk veiledning hos psykolog