Husker du hvorfor du ble leder. Var det et valg eller ble det bare sånn? Noen blir ledere ved en tilfeldighet. De blir bedt om å søke jobben fordi de har vært lengst på arbeidsplassen, de er effektive, godt likt og gjør det andre ber dem om. Andre blir ledere fordi de har en visjon. De har et ønske om å skape utvikling. De vil forandre. De vet at ting kan gjøres på en bedre og smartere måte.

For meg er det stor forskjell på disse to utgangspunktene. Jeg vet ikke hvordan det er for deg? Forskjellen er viktig fordi det er her det viser seg om du administrerer eller om du leder. Når jeg kommer inn i virksomheter som har problemer så viser det seg ofte at den som burde lede bare fungerer som administrator. En som har styr på alt det praktiske. En som sørger for at alle får lønn til tiden, at vaktplanene henger sammen, at fraværs samtaler blir avhold. Med andre ord at hverdagen i virksomheten glider smertefritt.

 

Uformelle ledere

Hva skjer på arbeidsplasser hvor det sitter en administrator på kontoret? Jo, da popper de uformelle lederne opp. Det er alltid 100 % ledelse til stede på en arbeidsplassen. Hvis lederen ikke selv tar ledelsen gjør noen andre det. Det kan være en eller flere uformelle ledere på en arbeidsplass. Er dette et problem? Ja, det er faktisk et stort problem. Uformell ledelse utøves nemlig nesten utelukkende for å fastholde det bestående. For å sikre at det ikke skjer endringer. Og dessverre ofte med mere fokus på de ansatte behov enn på brukernes.

 

Her kan du lese et annet innlegg om ledelse – «Står din dør alltid åpen?» 

 

Her styrer ”pleier”

Administrering er ikke ledelse. For dette vedlikeholder bare det bestående. Det skapes ikke utvikling og forbedrer ikke kvaliteten i det arbeidet virksomheten leverer. På arbeidsplasser som mangler ledelse hører man ofte «sånn pleier vi å gjøre det» «Dette har vi prøvd før og det virker ikke» «Sånn har vi alltid gjort det» Stor bruk av sånne uttrykk er et dårlig tegn. For det betyr at nye ansatte ikke får lov til å ta med sine erfaringer inn i virksomheten. Det betyr at tiden løper fra virksomheten. De blir hengende etter uten at de vet det selv. De tror de er i forkant men de ligger aller sist i løypa. Det er nemlig ingen leder som tar ansvaret for at det skjer utvikling og forbedring i virksomheten.

 

Leder eller administrator

Her kommer noen spørsmål jeg vil du skal svare på. Hvis du er leder svarer du ut fra deg selv, og hvis du er ansatt kan du sette deg i din leders sted når du svarer. Har du satt utviklingsprosjekter i gang det siste året? Har du sørget for at det skjer endring i praksis? Har du flyttet rundt på ansatte for å tilgodese brukerne? Tør du flyttet på ansatte som motsetter seg å jobbe sammen med andre enn akkurat dem de har jobbet sammen med i mange år? Sørger du for at dine ansatte er fordelt i virksomheten med fokus på hvilke behov brukerne har, selv om den ansatte ikke vil flytte seg? Sier du nei til avspasering og ferie innkjøringsperioder? Føler du at det er du som setter standarden for fagligheten i din virksomhet?

Hvis du kan svare nei på de fleste av disse spørsmålene så er administrator. Sier du ja er du leder. Sier du litt ja og litt nei er du garantert på vei til å bli leder. Uansett, nå vet du hva du må jobbe med. Gjør det og kom deg videre. Innta lederrollen og gjør en forskjell i din barnehage. Skap utvikling sånn at barna får et enda bedre tilbud. Og sånn at dine ansatte vet hva du forventer av dem. Ingen er født ledere og de aller fleste av oss har bruk for øvelse. Og de som øver seg blir bedre!

Og lov meg en ting! Be om hjelp – ingen klarer alt selv – heller ikke ledere